Menü Bezárás

Adminok feladatai – javaslatok

 

 

Mottó: „A Tudatos Társadalom szakműhelyeiben adminok és moderátorok gondoskodnak a tevékenység rendeltetésszerű lebonyolításáról. „

„A Tudatos Társadalom közössége a boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert és az általa felépítendő szeretet alapú társadalmat, mint elérhető világot szeretné megvalósítani.”

Ez csak akkor lehetséges, ha felszabadítjuk magunkat a félelmek alól, amelyekbe születésünktől fogva taszítottak minket, beleerőszakolva az életünket egy ismeretlen hatalmak által  irányított és ellenőrzött világba. Ezt a világot készen kaptuk, és természetesnek vettük, hogy olyannak kell elfogadnunk, amilyen – mert ezt tanították nekünk egész életünk során. A nyitott elméjű és ép lelkű emberek azonban észreveszik, ha becsapják őket – ráébredtünk, hogy elveszítettük a szabadságunkat, ami a sorsunk félelem nélküli irányítását lehetővé tenné. Egy szabad, kiteljesedett élet és sors birtoklásának lehetőségét.

Most ezt a szabadságot – szellemi és fizikai értelemben vett szabadságot – fogjuk visszaszerezni nem csak  a magunk számára, hanem azok számára is, akik nem elég tudatosak a világ történéseire. Ez a feladatunk, ezt a célt tűzte ki a Tudatos Társadalom mozgalom, amiben részt veszünk.

Sokan közülünk készen kapták ezt a tervet – köszönjük azoknak, akik megálmodták.

Nekünk az a dolgunk, hogy ezt a tervet átgondoljuk, javítgassuk, ahol szükséges, a részleteit kidolgozzuk, megvalósítsuk. A megvalósítása azt jelenti, hogy új társadalmat építünk, és ennek a feladatnak vagyunk a végrehajtói. Különböző részeit vállaltuk fel ennek a feladatnak, a társadalom különböző alrendszereinek a megalapozását, építését. Ez zajlik a szakműhelyekben, amelyek adminjai összegyűltek itt.

Feladatukat a következőkben körvonalazhatjuk:

 • Az adminok fő feladata a szakműhelyben a munka, a tagok tevékenységének összehangolása.
 • Különös figyelmet kell, hogy szenteljen az admin a szakműhely munkásságának irányvételére, hogy az összhangban legyen a Tudatos Társadalom eddigi célkitűzéseivel, az alapszabályzat eddig felvázolt tartalmával, és az általunk felépítendő társadalom eddig körvonalazott szerkezetével is. Nemkülönben összhangba kell, hogy jusson a többi szakműhely tevékenységével is.
 • A szakműhely céljának meghatározása, pontosítása. – a benne elvégzendő feladatok körvonalazása, felsorolása, rangsorolása, prioritások meghatározása, szükség esetén, illetve a hatékonyság növelése érdekében a feladatok egymáshoz kapcsolása.
 • A feladatok elvégzéséhez szükséges Tudásbázis kiépítése.
 • A feladatok elvégzéséhez szükséges munkatársak megtalálása – az ő segítésük eszközökkel, tudásanyaggal, kapcsolatokkal – hogy minél jobban elvégezhessék a vállalt feladatot.

A munkatársak természetszerűen a szakműhely tagjaiból kerülnek ki.

Azonban szükséges most az elején még a TT többi tagjának tevékenységét is figyelemmel kísérni, mert folyamatosan fejlődünk és előjöhetnek olyan képességek, vagy ötletek, vagy szükségszerűségek, amelyek a tagokat átirányíthatják más szakműhelyekbe is. Rugalmasnak kell lenni. Amíg ilyen kevesen vagyunk, nem árt, ha több szakműhelyben segít, aki tud. Tehát ajánlatos az adminoknak felvenni a jelentkezőket a csoportba. A jelentkezések elfogadása eddig sem az adminok személyes hozzáállásán múlott, hanem technikai akadályokba ütközött néha, illetve még nem tudjuk kezelni az adódó nehézségeket. Ezt ki tudjuk küszöbölni a honlap által biztosított eszközök használatának megtanulásával, ezt fogja elősegíteni a webszerkesztők további segítsége.

 • A TT tagságán kívül feladatvállalásra, munkavégzésre kérhetnek az adminok külső segítséget is. Felkereshetik a tagok segítségével a szakműhely tevékenységéhez kapcsolható honlapokat, közösségi oldalakat és csoportokat, onnan lehet értékes tapasztalatokat (tudásanyagot, szervezési megoldásokat) áthozni és személyes kapcsolatokat kiépíteni velük.

A Tudatos Társadalom megfelelő facebookos csoportjával való kapcsolattartás fontos!

Azok az adminok, akik nincsenek fenn a facebookon, vagy nem szeretik használni, felkérhetnek egy tagot, hogy vállalja a Facebook csoport admin szerepét. A szakműhelyek  facebookos oldalainak tagjait rendszeresen felszólítjuk a Tudatos Társadalomhoz való csatlakozásra, mert ők azok, akik már jobban ismernek minket, és jobban érthetik a céljainkat. Hiszen megismerik a csoportban az illető szakterületen való világlátásunkat az oda kitett anyagok révén.  Ahhoz, hogy egy közösséget megszeressünk, és be akarjunk lépni oda, előbb az kell, hogy jól ismerjük és hogy meggyőződjünk arról, hogy ugyanazt a célt követi, amit mi követünk.

A szakműhelyek facebbokos csoportjait tehát tekinthetjük egy előszobának, ahol a tagok barátkoznak a környezettel, s ha kedvük támad, majd belépnek a Tudatos Társadalom ajtaján. Talán akkor lesz erősebb a belépési szándék, ha kivisszük a facebookos csoportokba a szakműhelyek feladatait és segítséget kérünk a megoldásukhoz.

 • Természetesen nem csak az internetes, hanem az élő közösségekkel való kapcsolatépítés is szükséges. Erre is lehet kidolgozni technikákat. A célunk az, hogy minél több aktív embert bevonzzunk a Tudatos Társadalom közösségébe, és a nálunk szerzett tapasztalatokat ők is átvegyék és kivigyék a saját közösségükbe.
 • A munkatársak mozgósítása – fontos feladata az adminnak, különösen az elején, amíg mindenki szert tesz kellő bátorságra, hogy önállóan kezdeményezzen, vállaljon feladatot. Ha nem jelentkeznek a csoport tagjai feladatvállalásra, kérdezzük meg őket egyenként magánüzenetben – bizonyára nem véletlenül léptek a csoportba, csak még bátortalanok.
 • A vállalásokat egy csokorba kell szedni és utána csoportosítani, hogy kikerekedjen belőlük a megvalósítható feladatok köre.
 • Szükséges a kreativitás serkentése – ehhez keresni lehet megfelelő módszereket, de elsősorban az egymás elfogadása és támogatása fog segíteni.

Sokan felismerik már, hogy a TT tagságának mindig több lesz a feladata, mint amit saját erejéből el tud végezni. Hogy ezt az ellentmondást áthidaljuk, érdemes különválasztani a TT tagsági minőséget a feladatvégzés minőségétől. Mint ahogyan egy újságszerkesztőségben is vannak belső és külső munkatársak, úgy lehetnek nálunk is. Nem erőltethetjük, hogy elkötelezze magát mindenki a TT tagság mellett, de bizonyára számos érteket tud adni sok magyar ember a Tudatos Társadalomnak, ha megértik a céljainkat. Tehát a kapcsolódások szükségesek. Az admin ezeket is kísérje figyelemmel…

Főleg akkor lehet eredményes a szakműhelyek működése, ha a szakértőket tudunk bevonni, pl. gyógyítókat, feltalálókat, stb. Gyakorlati érzékkel megáldott emberek kellenek.

 

 • Amennyiben szükséges és lehetőség van rá – az admin kezdeményezze képzések szervezését, vagy mások által szervezett képzésekre irányítását a tagoknak, és karolja fel a tagok ezirányú ötleteit.
 • A felhalmozott tudás értékesítését az admin segítse elő – térképezze fel, hogy milyen lehetőségek vannak erre: előadások, rendezvények szervezése, kiadványok készítése, kiadása és terjesztése, terjesztés az interneten és más módokon, amik kidolgozásra várnak.
 • Az admin feladata a más szakműhelyekkel való kapcsolattartás biztosítása is. Figyelje, hogy a tagok közül ki dolgozik még más szakműhelyben is, és ha olyan a feladat, hogy más szakműhely erősebb tudását igényli, akkor azt vegyék igénybe.
 • A szakműhelyekben az elvégzendő feladatok nyomon követését is felügyelje az admin, a feladatok kitűzésétől a végrehajtásukig.
 • A tagok ötleteit az admin támogassa, a megvalósítást segítse elő.
 • Szakmai találkozókat szervezzen a szakműhely tagjaival.
 • A feladatok a szakműhelyekben sokrétűek, de el kell kezdeni és letenni az alapokat. Az adott erőforrásokkal – emberek, tudásanyag, pénz – hatékonyan bánva. Ez a feladat is – az erőforrások hatékony használata – az adminok felelősségi körébe tartozik.
 • Az admin feladata (és nem csak az övé) a jó hangulat biztosítása a szakműhelyben, a feszültségek feloldása, ha előfordulnának. Ez akkor lehetséges, ha folyamatosan figyeli a tevékenyéget, és figyelmet szentel a tagok érzelmi megnyilvánulásainak is.
 • Az adminok folyamatosan figyeljék a csoportban zajló párbeszédeket, segítsenek jó irányba terelni. Ha nincs beszélgetés huzamosabb ideig, akkor kezdeményezzék azt.
 • Az adminok kitüntetett figyelemmel kísérjék az újonnan belépőket. Köszöntsék őket, jelöljék be barátnak. Nézzék meg az adatlapjukat és ha a szakműhelyhez kapcsolódó érdeklődést látnak, kérdezzék meg, hogy be óhajtanak-e lépni.
 • Az adminnak a feladatok optimális elvégzése céljából ajánlatos szoros kapcsolatot tartani a szakműhely tagjaival, több kommunikációs csatornát kiépíteni velük (honlapon, e-mailben, Skype-on, Facebookon, telefonon)
 • Az adminok tartsanak szoros kapcsolatot egymással is, főleg olyan csatornákon, ahol nem csak páronként kapcsolódhatnak, mert sokszor elakad a kommunikáció. Fontos, hogy jobban figyeljenek a hozzászólásokra, személyes üzenetekre, és időben válaszoljanak, ha kérdések merülnek fel.
 • Az adminok feladata közé tartozik az is, hogy a Tudatos Társadalom szakműhelyeken kívüli tevékenységét támogassák. Számos olyan feladat van, amit a közös cél érdekében ki kell fejteni, de nem kapcsolódik a szakműhelyek tevékenységéhez. Ezeket sem egy, sem két ember nem tudja megoldani – csak együtt lehet. Ilyenek például a különböző TT rendezvények, tagok toborzása, anyagi erőforrások felkutatása, stb.
 • Az adminok tanulják meg, miképpen lehet kezelni a szakműhelyt, mint zárt csoportot a menü segítségével, hogy akadálymentes legyen a tagság kezelése és a csoport működése.

A szakműhelyek tagjait is segítésük a honlap használatában – saját adatlapjuk kitöltésében is.

 

Szerintem a Tudatos Társadalomban mozgalom működése akkor lesz eredményes, ha a feladatokra összpontosítunk és egymásra figyelünk a feladatok elvégzése kapcsán.

Ha egy munkafolyamatban fordulóponthoz érünk, szükséges a visszapillantás, hogy lássuk milyen eredményeket értünk el eddig és hol vannak elakadások. Felmérjük a jelen helyzetet, levonjuk a következtetéseket a tevékenység javulása érdekében.

Körülnéztem, hogy meddig jutottak el a szakműhelyek a tevékenységükben. Azért, hogy akik már előbbre jutottak – példaként is állíthassuk őket a többiek elé. Azért is, hogy az adminok jobban felismerjék, hogy mivel kell, vagy érdemes kezdeni, illetve folytatni a tevékenységet az adott szakműhelyben.

A Kerekasztal beszélgetésben adjuk hozzá a fenti javaslatokhoz a személyes meglátásunkat az adminok feladatairól és a szakműhelyek munkájáról.

Amit a szakműhelyekről felsorolok, az megközelítő, de nem teljes pontosságú.

A szakműhely céljának  meghatározásával eddig a következők foglalkoztak:

Egészségügyi szakműhely, Magyar Hagyományok szakműhely.

A szakműhelyek munkamódszerének kidolgozásával foglalkozott:

Magyar Találmányok szakműhely – ahol Sundi (ő nem admin) javasolta:

Általános ajánlatom – mindenki javasol valamit … abból kivesszük a legjobbat megvalósíthatósági szempontból, és megbeszéljük a megvalósítást. Ezt a javaslatot magam beépítettem az adminok feladatainak leírásába: A vállalásokat egy csokorba kell szedni és utána csoportosítani, hogy kikerekedjen belőlük a megvalósítható feladatok köre.

Elkezdték felsorolni a szükségesnek ítélt feladatokat a Magyar Találmányok szakműhelyben, az Egészségügyi szakműhelyben, a Magyar Hagyományok szakműhelyben, Vásárlói közösség szakműhelyben

Feladatok megvalósítását elkezdték:

Egészségügyi szakműhely, Vásárlói közösség szakműhely, Kereskedelemszervező és logisztikai szakműhely

Anyagi forrásellátás szakműhelyben: videók angol feliratozása – ez a tevékenység távlatilag hozhat eredményt – hogy külföldi támogatókat szerezzünk

Tudástár létrehozását elkezdték:

Egészségügyi szakműhely

Beszélgetések, ötletelések:

Magyar Találmányok szakműhely, Szerves társadalom szakműhely, Közösségi pénz szakműhely

Külső kapcsolatok keresésének kérdése felvetődött:

a Magyar Találmányok szakműhelyben, a Vásárlói közösség szakműhelyben – ahol  elektronikus úton keresik már a kapcsolódást más vásárlói közösségekkel és Pázmándi Kata felhívást intézett  a tagokhoz, hogy keressék fel élőben ezeket és vonják be a TT közösségébe. Vannak páran, akik már vállalást tettek erre.

Személyes találkozót tartottak:

Egészségügyi szakműhely 3 alkalommal, Vásárlói közösség szakműhely 1 alkalommal, Szellemi szakműhely 1 alkalommal

Az Oktatás-nevelés szakműhely is tervbe vette találkozó szervezését.

Eddig a pozitívumokat soroltam fel. Vannak azonban nagy hiányosságokkal küzdő szakműhelyek is. Ilyen hiányosságok:

Célmeghatározás:

Még nem történt meg a szakműhelyekben – az Egészségügyi szakműhely már kezdeményezte.

Nincs összhangban a Tudatos Társadalom programjával

A Devizahitelesek érdekvédelmi szakműhelye – arra gondolok, hogy a devizások még mindig tüntetnek, perelnek, ahelyett, hogy felismernék ezek hatástalanságát és elkezdenék velünk együtt építeni a saját jövőjüket. A szakműhely tagjainak elsőrendű feladata ezt az irányváltást kieszközölni.

Az irányok meghatározásának vannak nyomai a szakműhelyekben, de nem mindenütt követik ezeket következetesen a valós tevékenységben

Természetjogi és Emberi jogi szakműhely

Semmilyen tevékenység nincs, még beszélgetés sem több szakműhelyben:

Devizahitelesek érdekvédelmi szakműhelye, Magyar Szakrális Önazonosság szakműhely, Külkapcsolatok szakműhely, Biztonsági és Polgárvédelmi szakműhely, Biztonsági és Polgárvédelmi szakműhely, Ifjúsági szakműhely, Néprajzi és Kulturális örökségvédelem, Mezőgazdasági és élelmiszeripari termelők szakműhely, Társadalmi Önismeret szakműhely

Nem működik rendeltetésszerűen:

Rendezvényszervező szakműhely (itt lehetett volna megbeszélni az adminok találkozója rendezvényt, hogy a szakműhely tagok mind bekapcsolódjanak és segítsenek, nem csak egy-két ember)

A kérésekre itt nem reagál senki:

Civil MultiMédia szakműhely

 

Nagyon kevés tag:

Ifjúsági szakműhely, Oktatás – nevelési szakműhely, Társadalomvezető képző szakműhely

Általános észrevétel: nem mindenütt vannak a tevékenységhez értő, vagy legalább  a szervezéshez értő  adminok. Aktívnak sem mondható csak a 20-30 százalékuk jó esetben.

Folyamatosan figyelni kell a tevékenységet a szakműhelyekben és javítani, ahol lehet. Megfelelő adminokat keresni, segíteni őket szakanyagokkal, új tagok javaslásával, a bent levő tagok kezdeményezéseit támogatni, ha az admin elhanyagolná. Nem szabad hagyni elsikkadni a javaslatokat, a tevékenységet.

Az egész TT működésében prioritásokat kell meghatározni. Ahol erősebb a tevékenység azt még jobban erősíteni rendezvényekkel, tudástárral, mindennel, amivel lehet, abból a célból, hogy felmutathassuk a TT tevékenységét mások előtt. Kevesen vagyunk még, és ha szétaprózzuk a tevékenységet, akkor még nagyon sokáig nem fogunk tudni felmutatni semmit.

Az egészségügyi szakműhely tűnik alkalmasnak arra, hogy erősebb támogatással más szakműhelyek és tagok által is, el tudjon érkezni addig a pontig, amikor már erőteljesen tudja képviselni a magyar emberek előtt a Tudatos Társadalmat. Különböző módokat lehet kidolgozni erre: pl. rendezvények szervezése, kiadványok szerkesztése, stb.

Ez nem jelenti azt, hogy a többi szakműhelyt elhanyagoljuk. Ők várakoznak még a megerősödésre, és ha alkalom adódik, a tagság létszámának növekedésével ezekbe is életet lehet vinni. De a prioritásokat ne hanyagoljuk miattuk.

A munkához való hozzáállásunkat csak a tudatosságunk vezérelheti. Ahol ez nincs kellő szinten, ott nincs megfelelő szintű tevékenység sem.

Azt mindenki tudja, hogy szerves társadalmat építünk és ezt csak szerves módon tehetjük meg. Nem felülről vezérléssel, mert vezérelvet követünk, nem vezéreket. Szerves kapcsolódásokat alakítunk ki minden irányból. Az természetes, hogy ha valaki nagyobb feladatot vállal, az kénytelen segítséget kérni a többiektől. Ez nem jelent fölérendelési viszonyt, a feladatnak vagyunk alárendelve mindannyian. Szolgálatot végzünk.

A január 4.-i öröknaptárral üzenem: „ A tiszteletet nem kierőszakolni, hanem megszolgálni kell”

Összeállította: Kiss Katalin, 2018 január 4

 

 

Posted in Javaslatok

Kapcsolódó témák

1 Comment

Vélemény, hozzászólás?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..


Notice: Trying to get property of non-object in /home/ttkozoss/public_html/wp-content/plugins/activity-reactions-for-buddypress/class/class.php on line 1082