Menü Bezárás

Ismét érdekes levelet kaptam! Most Dóka Sanyitól.

Készítsük több nyelvűre a trianonfilm.com-ot?

Szerintetek kellene, hogy több nyelvű legyen az oldal?

You must be logged in to participate.
 • Igen
 • Nem
 • Talán

Címkézve: 

Ennek a témakörnek tartalma 2 hozzászólás, 3 résztvevő. Utolsó frissítés: Carbonell Ilona Suarez Suarez Carbonell Ilona 2 hete, 4 napja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #11727
  admin
  admin
  Adminisztrátor

  Az első levelet és folytatást is közzé teszem. Véleményezzétek, szóljatok hozzá!

  “Van egy kósza ötletem.
  Most ugyan sajnos másfelé vagyok lélekben, de figyelemmel kísérem a fejleményeket.
  Nagy élményeket jelentenek a jegyzetek, most pld. legutóbb a Láthatatlan béke is.
  Rájöttem, hogy ezeket az írásokat ha csak mi, egymás közt osztogatjuk, akkor szinte nem változik semmi, mi magunk még elkeseredettebbek leszünk, még jobban fáj, és a világ mit sem fog tudni róla.
  Azt kéne, hogy egyszer az életben a nehezebb utat választani, és nem egymás vállán sírni.
  Tehát, a Világnak is tudnia kell erről, hogy nálunk itt mik történnek.
  Vannak értelmiségeink, hál’Istennek, vannak! Ha pedig vannak, feltételezem, tudnak angolul, vagy más világnyelven, netán oroszul (már csak a diplomák okán is). A régi korosztály doktorai között biztosan van sok vörös diplomás, nem kellene szégyellni, hanem hasznát kéne venni!
  Vagyis: minden jegyzetet le kell fordítani legalább 2 nyelvre!
  Mivel a tartalmak hál’Istennek naponta frissülnek ezekkel a bejegyzésekkel, így a Google keresők előbb-utóbb előre sorolják majd. Ez pedig azt jelenti, hogy a Világ tudomást fog szerezni erről az egészről, mert most lássuk be, Trianon ügye rajtunk kívül senkit sem izgat különösebben, és ha egyszer csak nálunk itthon robban a bomba, akkor a legtöbb, amit elérhetünk hatást nemzetközi szinten, hogy lám, a magyarok megint rebelliskednek kicsit..És senki sem fogja tudni az odavezető utat. Azt, amit itt leírnak ezek a nagyszerű emberek – magyarul. Sajnos, csak magyarul.
  A Világnak is tudnia kell, hogy azok, akik minket bántottak, őket is bántották, és bántják ma is, folyamatosan!
  Nem lehet megkerülni a nehezebb megoldást!
  Magát a filmet is úgy kellene csinálni, hogy egy fő nyelv, a magyar, és választható feliratozással: angol, orosz, német stb.
  Eljött a fotelforradalmárok munkára fogásának az ideje.” DS

  “Ha hozzájárulsz.. (ha nem, ezt akkor is) a közösség elé tárom! 🙂
  Akkor az első feladat, több nyelvűvé tenni a weblapot (Jani? mit gondolsz)
  A másik fordítókat keresni legalább német, angol, orosz, spanyol … nyelven.
  Mit szóltok hozzá?” JZ

  “Minimum Google fordító bekapcsolható opcióval!

  Az egész projektnek azt kellene sugároznia kifelé MINDENKINEK, tehát magyarnak és nem magyarnak, hogy ez a mai tudathasadásos állapot senkinek sem jó, és hogy amit mi szándékozunk tenni, az a történelem egy kisiklott elemének a helyretétele lenne. Pont, mint anno a két német állam egyesítése volt, senki sem halt bele (ma már ugyanez nem mondható el, ez messzire vezet).
  Szóval, úgy kellene feltenni, hogy ez mindenki érdeke, nem ragadjuk ki magunkat Európa népei közül, mint legelsőt (még ha azok is vagyunk, akkor is), hanem azt mondjuk, hogy volt egyszer a történelemnek egy ún. “Boldog Békeidők” szakasza, egyfajta késői Aranykor, amelynek a vége a mesterségesen szétvert nemzetek, ill. nemzetek szövetsége, és a történelmi Magyarország megsemmisítése.
  Soha ilyen vesztesége nem volt Európának – tehát EGÉSZ EURÓPÁNAK -, mint ami nekünk, magyaroknak volt!
  Ha csak azt nézzük, mint adtunk mi, magyarok a Világnak, még így, megcsonkítva is, akkor gondolkodjanak el azon, mivé tehettük volna a Világot a magyarság vitathatatlan potenciáljával, az egyéni (“marslakó” 🙂 ) gondolkodásával, ahogyan a problémákat megoldja, stb..
  Van ez a film (most nem találom hirtelen), hogy ha kivonnánk a világ tudásából azt, amit mi adtunk hozzá,. akkor lényegében rongyokban járnánk, és bunkósbottal stb. stb.
  Jó lenne megértetni Európa népeivel, hogy nekik (is) akarunk jót azzal, amit magunknak akarunk!
  Európa morális hanyatlása egybeesik a magyarság mesterséges meggyengítésével, csonkításával!
  Azt kellene elérni, hogy nem mi, hanem ŐK AKARJÁK majd végül azt, amit mi csak tankokkal, repülőkkel, százezres hadsereggel (vagy azzal sem) érhetnénk csak el! Mert e pillanatban mint a fuvallatot, úgy fújnának el minket bármelyik szomszéd nép, ha a harcos oldalát hozzuk fel, mint dominanciát, a rendezés módszereként.
  Azt kell látniuk, hogy ők is általunk lesznek boldogok, anélkül, hogy bárki sanyargatná őket (tudjuk, hogy most kik teszik ezt, és miért tüntetnek 26. alkalommal épp Párizsban !!!!!, ahol az ún. békéket kötötték anno…Ez sem lehet véletlen, és erre is valahogy utalni kellene.

  Remélem, 1 hét múlva bele tudok folyni a publikációk terjesztésébe is, aktívan.

  Szeretettel, remélve, hogy a Teremtő is olvasta ezt a rögtönzött eszmefuttatásomat” DS

  “Jó lenne!

  Egyetemleges összefogásra van lehetőség ebben a filmben, Magyar honból kiindulva.
  Meg kellene érnie a Nemzetnek arra, hogy önzetlen felajánlásokként tegye hozzá mindenki, amire lehetőséget, képességet kapott az Istentől – így pl a fordításokat is.
  Az lenne a javaslatom, hogy erre egy külön face oldalt is indítsunk, mert még mindig ez az a felület, ahol legtöbben megfordulnak.
  Felhívással kellene élni, egy levélben Mindenki felé, körlevél formájában pl emailen. Meg lehet szólítani az önkormányzatokat is – már nem is tudom ki javasolta. Katikának megvan a levelező lista.
  Ő ezt a részét leszervezi, csak kell egy levél a film készítőitől.

  És keresni kellene a más országokban élő Magyarságot is ebben a kérdésben – csoportoknak elküldve az anyagot és a készülő filmet. Valami nagyon lelkesítő szöveg kíséretében. Olyan szívhez szólóan.. Erre kellene embereket toborozni a közösségből, akik ezt elvégzik. Pl Angéla úgyis rá van állva a fészre, ideje van…
  Bolvári Zolit is zaklatni fogom vele… Alszik itt mélyen… Majd adok én neki!

  Kedden leszek arrafelé. Mennem kell a Pilisbe. Meg akkorra beszélek meg több találkozót is, olyanokkal, akik abba az irányba élnek.

  Igyekszem mindent előkészíteni a találkozóra is Ósükösdre.
  Ebben kérem a többiek segítségét is.
  Megírom ma a felhívást, átküldöm majd Ákosnak is, meg Neked is, és ha jónak látjátok, vagy kiegészítitek és véglegessé válik, a végső meghívotti listára elküldjük, rendben?
  Ma találkozunk a többiekkel, és igyekszünk erről beszélni.
  Mindenkinek a szorgalmas, odaadó és tiszta szándékú munkájára szükségünk van!
  CSELEKVÉSRE – a fizikai valóságunk szintjén is!

  Ezt a felületre is megírom – ismét….

  Isten által megáldott, szép napot kívánok!

  Üdvözlettel:
  Lőrincz Éva”

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
 • #11747
  Imre Czobor
  Czobor Imre
  Felhasználó

  Gondolataim egy készülő filmhez…

  Örvend a lelkem, mennyire jól mutatják a hozzászólások, hogy egy ősidők óta tartó küzdelemnek egyik, a magyarságot méltánytalanul bántó, fontos eseménye volt az erkölcstelen békediktátum létrejötte.
  Az ellenoldalról folyamatos rágalomhadjárat, a téves információk árasztása előzte meg mindenkor, így hangsúlyozottan az első világháború kitörése előtt is a hadi eseményeket. Egyértelmű tehát, hogy helyzetünk javítása, szövetségesek szerzése végett tények bemutatásán alapuló felvilágosító tevékenységet kell folytatnunk. Törekedtem itt tehát általam fontosnak tartott, nem közismert tényekre rávilágítani.

  A szakralitás, az ősi erkölcs és a kamatos kamat világa kibékíthetetlen egymással. Itt elmondhatjuk, hogy a kamatos kamat a Római Birodalmat is belülről pusztította el. Romjai mellett, a „sötét középkor” tévtanítása helyett, a Quedlinburgi árulás ellenére is egy szakrális hatalom, az Apostoli Magyar Királyság emelkedett fel.
  A kufárszellem eközben a Hanza városok, a Fuggerek, a Mediciek révén hatalmába kerítette Európa nyugati részét.
  A magyar nemesség a királyait választotta, míg Európa nyugati részén a hatalom öröklődött.
  Hogy mennyire más mentalitás alakult ki, erre példa: Hunyadi János, Zrínyi Miklós saját vagyonát áldozta a török elleni küzdelemre, míg a francia király jó pénzért hajóival szállította a török hadakat…

  Innentől egy picit ellent kell, hogy mondjak annak, hogy Mátyás király halálával teljesen megszűnt a szakralitás. Egy történelmi ugrást követően, az események logikája számomra azt jelzi, Trianon is a kufárszellem és a szakralitás küzdelmének egyik állomása.

  Darvas-Kozma József csíkszeredai plébános rávilágított a 48-as forradalom és szabadságharc pénzügyi hátterére, ez pedig a következő:

  Az osztrák császár birodalma építkezéseire, gazdasági fejlesztésére nagy összegü hitelt vett fel a Rotschild bankháztól. Visszafizetésének részletei az adóbevételekből történtek, különösen nagy adóterheket róttak ki a magyar királyság területére. Általános volt az elégedetlenség.

  A forradalom szikrája elég volt a szabadságharc kitöréséhez.
  A szabadságharc 1849-re, úgy látszott, győzelmet aratott. A független magyar kormány a gazdaság megszilárdítására törekedett, az önálló gazdaság érdekében bevezették a Kossuth-bankót. Fedezet, mondhatni, nem volt mögötte, de a lakosság bizalommal fogadta, a gazdaság beindult.

  Rotschild Salamon látta, hogy az osztrák császár kezén maradt tartományokból a kihelyezett hitele nem fog visszatérülni. Megegyezett ezért Miklós cárral, akihez szintén nagyösszegű hitelt helyezett ki, hogy fizetési engedmények fejében verje le a magyar szabadságharcot.
  A szabadságharc elbukott. A kiadott parancs alapján a császári katonák ádázul üldözték a Kossuth bankót rejtegetőket. A Kossuth bankókat, az önálló gazdaság pénzét elégették.

  Megtörtént tehát újkori történelmünk első eseménye, ahol a pénzhatalom megváltoztatta a történelem menetét, eldöntötte egy nemzet sorsát.

  A történet úgy folytatódott, hogy a kiegyezést követően Ferencz Józsefet a Szent Koronával megkoronázták. Az Apostoli Magyar Királyság uralkodója lett. Miért akart az lenni? Miért apostoli? Mert a magyar király az egyházi hierarchia szerint egyenrangú volt a tizenkét apostollal! A pápaválasztásnál vétójoga volt!

  1903-ban elhunyt a római pápa. A konklávé a közismerten a francia szabadkőműves körökhöz közeli, egyházi körökben nagyhatalmú Rampolla bíborost választotta meg utódjának. Ferencz József megvétózta. (Van, ahol ez körbemagyarázva olvasható, mert egyes történészek kisebbíteni szándékozzák a magyar királyok szerepét.)
  Az az uralkodó tehát, aki a pénzhatalom segítségével vérbe fojtotta a magyar szabadságharcot, a pénzhatalom további térnyerését az egyházban megakadályozta.

  Trianonban, a tárgyalások során a Clemenceau vezette, szabadkőműves befolyásoltságú francia kormány küldöttsége volt az, mely leginkább támogatta a Magyar Királyság feldarabolására irányuló törekvéseket. Gróf Apponyi Albert védőbeszédében zseniálisan indokolta meg, miért kellene a Kárpát-medencének az Apostoli Magyar Királyság keretében egységesnek maradnia. (Ma látjuk, mennyire igaza volt.) Volt olyan küldöttség, mely ennek hatására véleményében megingott. A francia egyáltalán nem, merthogy a szabadkőművesség a hatalma növekedésének ellenálló szakrális erőt mindenképpen meg akarta semmisíteni.

  Az első világháborút megelőzte az Antant hatalmak részéről a fokozott propagandaháború. A pénzhatalom érdeke volt mennél nagyobb erőket mozgósítani befolyása erősítésére. A megtévesztést, propagandát, az információs háborút azóta is tapasztaljuk.

  Üdv: Czobor Imre

 • #11960

  Kedves Dóka Sanyi! Hozzászólásoddal teljes mértékben egyetértek, én is úgy látom, hogy ki kell lépnünk végre a nemzetközi porondra, mert a felvilágosító munkára nem csak idehaza van nagy szükség. Valamint a külföldi barátok megtalálása elengedhetetlen a Trianon film minél nagyobb mértékü ismertté tétele végett.
  Nos, az én vállalásom is evvel függ össze. Örömmel tudatom, hogy a Trianon Filmmel kapcsolatos u.n. filmtervezet, maga a Film promója és weboldalának már megtörtént általam a németre való fordítása. Jelenleg azon a levél megfogalmazásán fáradozok, melyet a német alternativ televizióknak és másképpgondolkodóknak fogok elküldeni az eddig lefordított anyagokkal együtt. Ebben bennefoglaltatik a kiáltvány is, valamint a TT müködési programja.
  Üdv: Ilona Suarez Carbonell

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.


Notice: Trying to get property of non-object in /home/ttkozoss/public_html/wp-content/plugins/activity-reactions-for-buddypress/class/class.php on line 1082